Afrikaanse Boseekhoorn

Afrikaanse Boseekhoorn

Wetenschappelijke naam: Paraxerus

Nederlandse naam:  Afrikaanse boseekhoorn

Duitse naam:   Afrikanischen Buschhörnchen
   
 De afrikaanse boseekhoorns zijn een afrikaanse eekhoorn soort die in de boomsavannes en droogbossen leven. Ze zijn hoofdzakelijk dagactief en aan bomen gebonden. Ze komen alleen niet in de tropische regenwouden voor, die door andere eekhoorn soorten bewoont worden. De nesten bevinden zich hoog in de bomen, maar voor het zoeken naar voedsel komen ze dikwijls aan de grond. Het hoofdvoedsel bestaat zoals bij vele eekhoorns uit noten en vruchten, daarnaast insecten en vogeleieren. Sommige soorten graven ook wortelen uit de grond. Het hoofd- en rompgedeelte verschilt per soort van 10 tot 30 cm., daarbij komt een staartlengte van 8 tot 25 cm. De kleur is bij de verschillende soorten zeer afwisselend. De Boehm eekhoorn lijkt met zijn strepen veel op de driekleureekhoorn en de zwartrode boseekhoorn is hel roodbruin gekleurd en heeft in het midden van de rug een zwarte vlek.

Anders als de meeste boombewonende eekhoorns zijn de boseekhoorns sociale dieren. De groepen bestaan meestal uit één uitgegroeid paar en hun jongen. Af en toe komen ook meerdere families samen. De leden van de groep waarschuwen elkaar door schelle fluitsignalen, wanneer er roofdieren in de buurt zijn. Het aantal jongen per worp bedraagt één tot drie.
   
De volgende 11 soorten kunnen worden onderscheiden:

 •     Alexander eekhoorn (Paraxerus alexandri)
 •     Boehm eekhoorn (Paraxerus boehmi)
 •     Gestreepte boseekhoorn (Paraxerus flavovittis)
 •     Zwartrode boseekhoorn (Paraxerus lucifer)
 •     Roodstaart eekhoorn (Paraxerus palliatus)
 •     Svynnerton eekhoorn (Paraxerus vexillarius)
 •     Cooper eekhoorn (Paraxerus cooperi)
 •     Groene boseekhoorn (Paraxerus poensis)
 •     Vincent eekhoorn (Paraxerus vincenti)
 •     Ocker boseekhoorn (Paraxerus ochraceus)
 •     Smith boseekhoorn (Paraxerus cepapi)